4e Pijler


SPAREN

 

Concept

 

Niet fiscaal sparen  is een individuele levensverzekering (tak 21) of gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23) om zo een potentieel hoger rendement te creëren

 

Doelgroep

 

Deze levensverzekering is bedoeld voor iedereen die niet-fiscaal wil sparen in tak 21 en/of 23 en zo een kapitaal wenst op te bouwen voor zichzelf of andere personen (kinderen/kleinkinderen/derden).

Via de begunstigde bij overlijden kan de verzekeringnemer bij overlijden voor de einddatum van het contract zijn gelden overlaten aan welbepaalde personen.

 

Kenmerken

 

ü  PPremietaks van 2% zowel op Tak 21 als 23

ü  IInstapkosten afhankelijk van de maatschappij

ü  GGeen fiscaal voordeel , dus ook geen eindbelasting  (wel eventuele uitstapkosten)

 

Roerende voorheffing

 

op de intresten bij opnames Tak 21 binnen de 8 jaar, tenzij er een vrijstelling is :

 

ü  op de einddatum van het contract (na acht jaar),

ü  bij vereffening na het overlijden van de verzekerde,

ü  bij afkoop binnen de eerste acht jaar van het contract én indien het kapitaal overlijden groter is dan 130 % van de gestorte premies en de verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde in geval van leven. 

In de andere gevallen wordt er 30% roerende voorheffing geheven op een bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de intresten, aan een fictieve rentevoet van 4,75 % per jaar (of op het deel werkelijke intresten indien > 4,75%).

 

BELEGGEN

 

Concept

 

Een Tak 21 belegging biedt zekerheid. Elk jaar groeit het spaargeld van uw klant aan met een gewaarborgd minimumrendement! Het is dus een ideaal langetermijncontract, met een kapitaal dat sneller aangroeit dankzij het sneeuwbaleffect.  Een Tak 23 belegging biedt uw klant een potentieel hoger rendement via fondsen bestaande uit verschillende activaklassen (aandelen/obligaties/immo/cash/....).   Tak 23 biedt geen kapitaal- en rendementsgarantie

 

Premietaks

 

2% (zowel Tak 21 als Tak 23)

 

Roerende voorheffing

 

op de intresten bij opnames Tak 21 binnen de 8 jaar, tenzij er een vrijstelling is :

 

ü  op de einddatum van het contract (na acht jaar),

ü  bij vereffening na het overlijden van de verzekerde,

ü  bij afkoop binnen de eerste acht jaar van het contract én indien het kapitaal overlijden groter is dan 130 % van de gestorte premies en de verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde in geval van leven. 

In de andere gevallen wordt er 30% roerende voorheffing geheven op een bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de intresten, aan een fictieve rentevoet van 4,75 % per jaar (of op het deel werkelijke intresten indien > 4,75%).

 

Doelgroep

 

Een Tak 21 belegging is de oplossing voor klanten die op zoek zijn naar een belegging die zekerheid combineert met rendabiliteit:

 

ü  een gewaarborgde brutorentevoet gedurende 8 jaar

ü  een mogelijke winstdeling en

ü  talrijke andere voordelen gekoppeld aan een levensverzekering.

 

Een Tak 23 belegging is de oplossing voor klanten die op zoek zijn naar een potentieel hoger rendement en die bereid zijn hiervoor enig risico te nemen.

 

Kenmerken Tak 21

 

Een gewaarborgde bruto interestvoet  gedurende 8 jaar

De rentevoet blijft lange tijd dezelfde. Uw klant weet dus heel duidelijk hoeveel zijn geld hem minimaal zal opleveren op lange termijn.

 

De “+” van een mogelijke winstdeling in Tak 21

 

Naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de maatschappij, kan jaarlijks een winstdeling worden toegekend die het rendement verhoogt.

 

Een uitstekend hulpmiddel voor vermogensoverdracht

 

 Een Tak 21 en/of Tak 23 belegging is een levensverzekering en daardoor een waardevolle bondgenoot voor wie op een geslaagde manier aan vermogensplanning wil doen. De klant kiest zelf de begunstigde(n) van zijn contract bij leven en bij overlijden, en het bedrag dat de begunstigde(n) zal (zullen) ontvangen bij overlijden van de verzekerde.

 

Beleggingshorizon

 

De looptijd is minimum 8 jaar en 1 maand in Tak 21.  Voor Tak 23 , afhankelijk van de gekozen fondsen, wordt een minimum looptijd van 5 jaar aangeraden.

 

Deze website maakt gebruik van cookies Deze cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Zij kunnen niet uitgeschakeld worden. Voor meer informatie en welke cookies we gebruiken, zie onze cookiestatement.
Cookiestatement Verberg details