BIBLIOTHEEK

    AG Insurance Allianz Athora Vivium
2E PIJLER Theorie        
 

Hoofdwaarborg

Overzicht technische kenmerken
           
    Klantenfiche VAPZ + VAPZ bijberoeper Klantenfiche RIZIV Klantenfiche IPT Klantenfiche POZ
   
    Tak 23 fondsen Tak 23 fondsen Tak 23 fondsen Tak 23 fondsen
           
    Rekentool voordeel VAPZ  en combinatie VAPZ en PSP met AVRI
           
    Rekentool voordeel IPT vs loonsverhoging / liquidatiebonus
           
 

Aanvullende waarborg

Bepaling Inkomsten
           
 

Acceptatiepolitiek

Medische formaliteiten
           
 

Voorschotpolitiek

Beslissingsboom
           
  Praktijk        
 

Offerte

* Tariefaanvraag 2e pijler Software Allianz * Tariefaanvraag 2e pijler Software Vivium
           
    IPT/POZ: www.mypension.be (beroepsloopbaan detail + aanvullende kapitalen)
           
    POZ: www.myminfin (aanslagbiljet 2018/2019 en aangifte 2020 of schatting boekhouder
           
 

Nieuwe zaak

Nieuw voorstel Will-Broker + upload ondertekende documenten
  * Tariefaanvraag openen en downloaden op uw pc!
    AG Insurance Allianz Athora Vivium
3E PIJLER Theorie Overzichten Technische kenmerken
           
    Klantenfiche Pensioensparen  Klantenfiche Lange Termijnsparen 
           
    Tak 23 fondsen Tak 23 fondsen Tak 23 fondsen Tak 23 fondsen
           
    Beslissingsboom
           
    Fiscale mogelijkheden Loontrekkende klanten
           
  Praktijk        
 

Offerte

Rekentool (FAQ/Leven) Software Allianz Rekentool (FAQ/Leven) Software Vivium
           
    (*) Uitzondering : Tariefaanvraag 3e pijler
           
    Premie Lange Termijnsparen : zie belastingsaangifte www.myminfin.be
           
 

Nieuwe zaak

Nieuw voorstel Will-Broker + upload ondertekende documenten
* Tariefaanvraag openen en downloaden op uw pc

   

AG Insurance

Allianz

Athora

Vivium

4e PIJLER Theorie        
    Technische kenmerken niet fiscaal sparen
           
    Technische kenmerken beleggen
           
           
    Tak 23 Totaal overzicht Tak 23 Allianz Excellence Tak 23 fondsen Tak 23 fondsen
    Tak 23 MUMA dashboard Tak 23 Allianz Active Invest    
           
    Beslissingsboom Beleggen
           
    Beslissingsboom niet fiscaal sparen
           
    Beslissingsboom kindersparen
           
    Beslissingsboom koopsom met sparen
           
  Praktijk        
  Offerte Rekentool Modern sparen (FAQ Leven) Software Allianz sparen Rekentool modern sparen (FAQ Leven) Software Vivium sparen
       (*) Uitzondering : Tariefaanvraag 4e pijler    
         Rekentool Tak 21 vs kasbon/spaarboekje / Tak 26 Credimo  
     


         Vergelijking wettelijke kosten Tak 23 vs effectenrekening  
           
Nieuwe zaak Nieuw voorstel Will-Broker + upload ondertekende documenten

* Tariefaanvraag openen en downloaden op uw pcDeze website maakt gebruik van cookies Deze cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Zij kunnen niet uitgeschakeld worden. Voor meer informatie en welke cookies we gebruiken, zie onze cookiestatement.
Cookiestatement Verberg details