3e Pijler

 

PENSIOENSPAREN

 

Klantenfiche Pensioensparen (pdf)

 

Concept

 

Voor uw klanten is pensioensparen een bijzonder voordelige formule om in alle veiligheid hun wettelijk pensioen aan te vullen. Hun kapitaal is beschermd, uw klant geniet ieder jaar een mooi belastingvoordeel en dankzij het sneeuwbaleffect kan het kapitaal aanzienlijke winst opleveren.

 

Doelgroep

 

Een contract Pensioensparen is ideaal voor al uw klanten van 18 tot 64 jaar die:

 

ü  voor zichzelf een comfortabel aanvullend pensioen willen opbouwen;

ü  een onmiddellijk belastingvoordeel willen genieten (30 % van de gestorte premie + gemeentelijke opcentiemen);

ü  van de mogelijkheid wensen gebruik te maken om de stortingen te spreiden;

ü  de betaling van de premietaks van 2 % willen vermijden.

 

Kenmerken

 

Structuur:

 

ü  Natuurlijke persoon = verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde bij leven

ü  Begunstigde bij overlijden = echtgeno(o)t(e) / wettelijk samenwonende partner of bloedverwant tot in de 2e graad

 

Voordelig


Ieder jaar een belastingvoordeel van 25 of 30 % (+ gemeentelijke opcentiemen) in functie van het gespaarde bedrag elk jaar.
Met andere woorden, geen enkel ander spaarproduct brengt zoveel op! Als u het bedrag van 990 euro dit jaar spaart, levert u dat een fiscaal voordeel van 30% op, zijnde 297 euro. Een bedrag sparen van 1.270 euro levert een fiscaal voordeel van 25 %, zijnde een belastingaftrek van 317,50 euro.

U kan sparen in Tak 21/23 of 44.

Veilig


In Pensioensparen is het gespaarde bedrag (premie zonder instapkosten) volledig beschermd en ieder jaar zorgt de eventuele winstdeling voor een potentieel hoog rendement in Tak 21.   In Tak 23 is er uiteraard geen bescherming.

Maar er is meer: het sneeuwbaleffect


Met de tijd zorgt het sneeuwbaleffect ervoor dat uw kapitaal aanzienlijk aangroeit. Uw klant ontvangt interesten op het gespaarde bedrag, evenals op de verworven interesten. Dus hoe hoger het kapitaal, hoe meer interesten!

 

Voordelige eindbelasting:

 

ü  een eenmalige anticipatieve heffing van 8 % op het opgebouwde pensioenkapitaal op 60 jaar ;

ü  of op de 10de verjaardag van het contract, onderschreven na de 55ste verjaardag van de verzekeringnemer (rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen). Hierdoor betaalt uw klant geen belastingen meer na zijn 60ste.

 

 

LANGE TERMIJNSPAREN

 

Klantenfiche Langetermijnsparen (pdf)

 

Concept

 

Met Langetermijnsparen kan uw klant op een veilige en fiscaal voordelige manier aan pensioenopbouw doen

 

Doelgroep

 

Voor iedereen die nog ruimte heeft in zijn fiscale korf (vaak wanneer er (nog) geen hypothecaire lening afgesloten werd of deze al afgelost werd) en aan pensioenopbouw wil doen, is het interessant om te kiezen voor Langetermijnsparen.

 

Kenmerken

 

Een contract Langetermijnsparen kan onderschreven worden in Tak 21/23/44 en biedt fiscaal voordeel ook na 65 jaar, voor zover het onderschreven werd voor 65 jaar!  De premietaks op de premies pensioen/overlijden bedraagt 2%.

 

Structuur:

 

            Natuurlijke persoon = verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde bij leven

 Begunstigde bij overlijden = echtgeno(o)t(e) / wettelijk samenwonende partner   of bloedverwant tot in de 2e graad

 

Looptijd

 

Minimum 10 jaar en de minimum eindleeftijd moet 65 jaar zijn.

 

Fiscaal voordelig

 

ü  Het fiscaal aftrekbare bedrag hangt af van het netto beroepsinkomen van uw klant

 

ü  Het maximum wordt bereikt vanaf belastbare beroepsinkomens van 36.848,33 euro

 

ü  Als u het maximumbedrag van 2350 EUR dit jaar spaart, levert u dat een fiscaal voordeel op van 30%, oftewel een maximumbedrag van 705 EUR.

 

ü  Voordelige eindbelasting:

 

ü  een eenmalige anticipatieve heffing van 10 % op het opgebouwde pensioenkapitaal op 60 jaar ;

ü  of op de 10de verjaardag van het contract, onderschreven na de 55ste verjaardag van de verzekeringnemer (rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen). Hierdoor betaalt uw klant geen belastingen meer na zijn 60ste.

 

 

Veilig met potentieel hoger rendement

 

ü  Bescherming van de netto premie (premie zonder taks en instapkosten) op einddatum, enkel in Tak 21

ü  Gewaarborgde basisrentevoet of fondsen

ü  Een jaarlijkse eventuele winstdeling in geval van Tak 21

 

Flexibel

 

ü  Sparen op eigen ritme: enige premie of spreiding van de stortingen (maandelijks, 3- of 6-maandelijks, jaarlijks)

ü  Mogelijkheid tot aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid en/of overlijdensdekking op maat

 

Deze website maakt gebruik van cookies Deze cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Zij kunnen niet uitgeschakeld worden. Voor meer informatie en welke cookies we gebruiken, zie onze cookiestatement.
Cookiestatement Verberg details